Skip to main content

Wat is BTW

BTW staat voor Belasting Toegevoegde Waarde en is terug te vinden bij vrijwel iedere aankoop van een product of een dienst. Wanneer je iets koopt bij een winkel of van een ondernemer betaal je een prijs waarbij de BTW is inbegrepen. De BTW die je extra moest betalen wordt door de ondernemer afgedragen aan de belastingdienst. In Nederland zijn er drie BTW tarieven die worden gebruikt. Deze tarieven zijn op deze pagina terug te vinden. Het gaat om de tarieven 21%, 6% en nultarief.

Voorbeeld van BTW
Stel: Je bent op zoek naar een nieuwe tv en de prijs is €242,- euro. Wanneer je deze in de winkel koopt zit de btw daarbij inbegrepen. Het percentage aan belasting dat gerekend wordt is 21%. Jij als consument betaald aan de winkel €242,- euro. De winkel draagt €42,- af aan de belastingdienst (242 / 121 x 21= 42). De reden dat je het bedrag van €242 deelt door 121 is omdat het bedrag inclusief de 21% belasting is waardoor het 121% van het bedrag zonder BTW is (zonder btw is 100%). Om gemakkelijk BTW te berekenen kan je gebruik maken van onze berekentool.

Eigenlijk komt het er bij BTW op neer dat je goed moet kijken of het bedrag inclusief of exclusief BTW is. Als je duidelijk hebt of het inclusief of exclusief is weet je namelijk of je moet rekenen vanaf 100% of vanaf 121%. Een gemakkelijke berekening om te weten wat een product kost als de Belasting Toegevoegde Waarde er nog bij moet is om het bedrag te vermenigvuldigen met 1,21. Om de belasting er af te halen werkt het sneller om het bedrag te delen door 1,21.

Voorbeeld:
200 x 1,21 = 242 (Van exclusief naar inclusief).
242 / 1,21 = 200 (Van inclusief naar exclusief).

Wat is BTW